1. bookTom 222 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Effect on Constant Heel on Circulation of a Vessel Calculated on the Basis of Investigations of M/S “Ziemia Zamojska” Model

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 222 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 14 - 28
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1.] Duda D., Manewrowanie statkiem o napędzie mechanicznym., Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1973Search in Google Scholar

[2.] Gucma M. Models of maritime safety for development of navigation support systems. The Archives of Transport 2016, Volume 37, Issue 1.10.5604/08669546.1203201Search in Google Scholar

[3.] Jacyna M.; Wasiak M.; Lewczuk K.; Kłodawski M. Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport 2014, No 3, Volume 31.10.5604/08669546.1146982Search in Google Scholar

[4.] Jarzyna N., Wpływ przechyłu na cyrkulację jednostki na przykładzie modelu statku m/s “Ziemia Zamojska” praca dyplomowa, AMW Gdynia 2017Search in Google Scholar

[5.] Mikołajczyk M., Odbiorniki i kontrolery Leica Viva, Nawi. Dodatek GNSS geodety. Marzec 2011, nr 1, s,. 14 - 16.Search in Google Scholar

[6.] Mironiuk W. Model-based investigations on dynamic ship heels in relation to maritime transport safety. The Archives of Transport 2015, Volume 33, Issue 1.10.5604/08669546.1160928Search in Google Scholar

[7.] Nowicki A., Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi, Trademar, Gdynia 1999Search in Google Scholar

[8.] Sobieszczański T., Manewrowanie statkiem morskim, Tom I, Skrypt niekomercyjny, AMW Gdynia 2014Search in Google Scholar

[9.] Sztolpa M., Próby manewrowe modelu m/s „Ziemia Zamojska” na wybranym akwenie słodkowodnym oraz ocena ich podobieństwa do wyników prób jednostki rzeczywistej, Praca dyplomowa, Gdynia 2016Search in Google Scholar

[10.] Wróbel F., Vademecum nawigatora, Trademar, Gdynia 2013Search in Google Scholar

[11.] Materiały dot. modelu statku „Ziemia Zamojska” KEJP AMW GdyniaSearch in Google Scholar

[12.] http://surveyequipment.com/Search in Google Scholar

[13.] http://www.geoland-surveying.com/Search in Google Scholar

[14.] http://maps.google.com/Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo