1. bookTom 222 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Controlling the Operation of a Ship’s Electric Power Supply Using Fuzzy Controllers

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 222 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 1 - 13
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Brzozka J., “Regulators and automation systems” [in Polish], Micom, Warsaw 2004.Search in Google Scholar

[2] Grunwald Z., ”Electric drive” [in Polish], WNT, Warsaw 1987.Search in Google Scholar

[3] Kowalski Z., Tittenbrun S., Łatkowski W., “Adjusting the rotational speed of marine diesel engines” [in Polish], Marine Publisher, Gdańsk 1988.Search in Google Scholar

[4] Latek W., “The theory of electrical machines” [in Polish], WNT, Warszawa 1982.Search in Google Scholar

[5] Piegat, A., “Modeling and fuzzy control, Warsaw”, Akademicka Publishing House EXIT, 2003.Search in Google Scholar

[6] Technical documentation of Diesel Generator Set Model 114J000 With GTRB Starting Air Compressor.Search in Google Scholar

[7] Wyszkowski S., “Marine Electrical Engineering” [in Polish], Marine Publisher, Gdańsk 1991.Search in Google Scholar

[8] Zhang X. M., Long S. Y., “Simulation study of fuzzy PID controller for DC motor based on DSP”, 2012 International Conference on Industrial Control and Electronics Engineering, 978-0-7695-4792-3/13, 2012 IEEE, DOI 10.1109/ICICEE.2012.430.Search in Google Scholar

[9] Żak B., Hożyń S., “Dynamic models of control voltage and frequency for electric power supply set” [in Polish], Science notebooks PNA, year XLVIII, no 169 K/1 2007, pp. 199-206.Search in Google Scholar

[10] Żak A., Żak B., “Selected issues of the control of marine objects” [in Polish], Ship Automation, L&L, Gdańsk 2010.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo