1. bookTom 222 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Nonhomogeneus Generalisations of Poisson Process in the Modeling of Random Processes Related to Road Accidents

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 222 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 29 - 42
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Di Crescenzo A., Martinucci B., Zacks S. Compound Poisson process with Poisson subordinator. Journal of Applied Probability Vol. 52, No. 2, p. 360-374, 2015.10.1239/jap/1437658603Search in Google Scholar

[2] Fisz M. Probability and Mathematical Statistics, Warsaw PWN; (in Polish) 1969Search in Google Scholar

[3] Grabski F. Nonhomogeneous Poisson process and compound Poisson process in modeling of random processes related to road accidents. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.26, No.1 2019. Pp 39-46.10.2478/kones-2019-0005Search in Google Scholar

[4] Grabski F. Semi-Markov Processes: Applications in Systems Reliability and Maintenance Elsevier; Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, NewYork, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Sydney, 2015.Search in Google Scholar

[5] Grabski F. Nonhomogeneous Poisson process application to modelling accidents numberat Baltic waters and ports. Journal of Polish Safety and Reliability Association; volume 8, number 1, p. 39-46, 2017.Search in Google Scholar

[6] Grabski F. Nonhomogeneous stochastic processes connected to Poisson process. Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2 (213), pp. 5-15, Gdynia 2018 (LIX).10.2478/sjpna-2018-0009Search in Google Scholar

[7] Limnios N, Oprisan G., Semi-Markow Processes and Reliability; Birkhauser, Boston 2001.10.1007/978-1-4612-0161-8Search in Google Scholar

[8] Shiryayev A. N., Probability. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo 1984.Search in Google Scholar

[9] Symon E. Wypadki drogowe w Polsce w roku 2017. Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[10] Symon E. Wypadki drogowe w Polsce w roku 2018. Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2019.Search in Google Scholar

[11] Symon E. Wypadki drogowe w Polsce w roku 2019. Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2020.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo