Otwarty dostęp

Risk Assessment Model Based on Fuzzy Logic for Residential Buildings


Zacytuj

eISSN:
1338-3973
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other