1. bookTom 36 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Influence of the Salt Mist on the Deterioration of Rock Materials

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 37 - 45
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] KŁOPOTOWSKA A., Resistance of szydłowiecki sandstone to salt crystallization in terms of structural strengthening (in Polish with English abstract), Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011, 35, 2, 341-347.Search in Google Scholar

[2] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASIAK D., Changeability of resistance of sandstones under conditions of crystallization of sodium sulfate and under influence of sulfur dioxide (in Polish with English summary), Biuletyn PIG, 2011, 446, 1, 143-148.Search in Google Scholar

[3] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASZEWSKI P., Susceptibility of rock materials used in the construction of monuments to long-term salt crystallization, Proceeding of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurorock 2013, Wrocław, Poland, Balkema, 2013, 293-297.10.1201/b15683-48Search in Google Scholar

[4] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASZEWSKI P., The influence of the deicing salt on the deterioration of the rock materials used in monumental buildings, Studia Geotechnica et Mechanica, 2013, 35, 3, 57-68.10.2478/sgem-2013-0030Search in Google Scholar

[5] REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., Resistance of selected Carpathian sandstones to salt crystallization and the changes of their microstructures (in Polish with English summary), Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2010, 26, 1, 39-59.Search in Google Scholar

[6] SŁABY E., GALBARCZYK-GĄSIOROWSKA L., TRZCIŃSKI J., GÓRKA H., ŁUKASZEWSKI P., DOBROWOLSKA A., The mechanism of sandstone deterioration caused by salt crystallization (in Polish with English summary), Przegląd Geologiczny, 2001, 49, 2, 124-133.Search in Google Scholar

[7] WILCZYŃSKA-MICHALIK W., Influence of atmospheric pollution on the weathering of stones in Cracow monuments and rock outcrops in Cracow, Cracow-Częstochowa Upland and the Carpathians, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, 1-247.Search in Google Scholar

[8] POLSKA NORMA PN-EN 14147: Metody badań kamienia naturalnego, Oznaczanie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej, PKNiM, Warszawa, 2004.Search in Google Scholar

[9] POLSKA NORMA PN-EN 1926: Metody badań kamienia naturalnego, Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, PKNiM, Warszawa, 2007.Search in Google Scholar

[10] FAIRHURST C.E., HUDSON J.A., Draft ISRM suggested method for the complete stress-strain curre for intact rock in uniatial compressive, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 1999, 36, 279-289.Search in Google Scholar

[11] LABUS M., Parametry porozymetryczne górnokredowych piaskowców ciosowych jako czynnik warunkujący ich odporność na wietrzenie, Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009, 35, 2, 263-275.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo