1. bookVolumen 36 (2014): Edición 1 (March 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Influence of the Salt Mist on the Deterioration of Rock Materials

Publicado en línea: 13 Jun 2014
Volumen & Edición: Volumen 36 (2014) - Edición 1 (March 2014)
Páginas: 37 - 45
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] KŁOPOTOWSKA A., Resistance of szydłowiecki sandstone to salt crystallization in terms of structural strengthening (in Polish with English abstract), Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011, 35, 2, 341-347.Search in Google Scholar

[2] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASIAK D., Changeability of resistance of sandstones under conditions of crystallization of sodium sulfate and under influence of sulfur dioxide (in Polish with English summary), Biuletyn PIG, 2011, 446, 1, 143-148.Search in Google Scholar

[3] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASZEWSKI P., Susceptibility of rock materials used in the construction of monuments to long-term salt crystallization, Proceeding of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurorock 2013, Wrocław, Poland, Balkema, 2013, 293-297.10.1201/b15683-48Search in Google Scholar

[4] KŁOPOTOWSKA A., ŁUKASZEWSKI P., The influence of the deicing salt on the deterioration of the rock materials used in monumental buildings, Studia Geotechnica et Mechanica, 2013, 35, 3, 57-68.10.2478/sgem-2013-0030Search in Google Scholar

[5] REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., Resistance of selected Carpathian sandstones to salt crystallization and the changes of their microstructures (in Polish with English summary), Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2010, 26, 1, 39-59.Search in Google Scholar

[6] SŁABY E., GALBARCZYK-GĄSIOROWSKA L., TRZCIŃSKI J., GÓRKA H., ŁUKASZEWSKI P., DOBROWOLSKA A., The mechanism of sandstone deterioration caused by salt crystallization (in Polish with English summary), Przegląd Geologiczny, 2001, 49, 2, 124-133.Search in Google Scholar

[7] WILCZYŃSKA-MICHALIK W., Influence of atmospheric pollution on the weathering of stones in Cracow monuments and rock outcrops in Cracow, Cracow-Częstochowa Upland and the Carpathians, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, 1-247.Search in Google Scholar

[8] POLSKA NORMA PN-EN 14147: Metody badań kamienia naturalnego, Oznaczanie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej, PKNiM, Warszawa, 2004.Search in Google Scholar

[9] POLSKA NORMA PN-EN 1926: Metody badań kamienia naturalnego, Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, PKNiM, Warszawa, 2007.Search in Google Scholar

[10] FAIRHURST C.E., HUDSON J.A., Draft ISRM suggested method for the complete stress-strain curre for intact rock in uniatial compressive, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 1999, 36, 279-289.Search in Google Scholar

[11] LABUS M., Parametry porozymetryczne górnokredowych piaskowców ciosowych jako czynnik warunkujący ich odporność na wietrzenie, Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009, 35, 2, 263-275.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo