1. bookTom 7 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-7563
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Education in the Field of Marketing Communication. Divergent Expectations of System Participants -Experiences of 4 Countries

Data publikacji: 31 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 156 - 166
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-7563
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

The marketing communication sector is experiencing a particularly intensive development, mainly due to the ongoing dynamic changes in the area of media, which are the driving force of communication changes. Numerous market studies prove that in the conditions of such rapid transformation processes, it is particularly important to provide students with current and desired by employers’ professional competences. The presented article verifies the system of shaping the so-called competences of the future in the sphere of marketing communication by analysing the practical form of education of Polish universities and the expectations of students from four European countries: Poland, the Czech Republic, Latvia and Slovakia. Conclusions regarding the lack of correlation of expectations within the triad: employers - academia - students were supplemented with the presentation of partial results of research carried out under the project “Media and Communication in Education and Science” (project financed by the National Agency for Academic Exchange under the program “International Partnerships”).

Keywords

BOYATZIS, RICHARD E. (1982), The Competent Manager. A Model for Effective Performance, New York: John Wiley & Sons. Search in Google Scholar

CHEŁPA, STANISŁAW (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Search in Google Scholar

DURAN, ROBERT L. (1983), Communicative adaptability: A measure of social communicative competence, Communication Quarterly 31 (4). https://doi.org/10.1080/0146337830936952110.1080/01463378309369521 Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR; POLAK, RAFAŁ; LEONOWICZ-BUKAŁA, IWONA; KUREK, OLGA (2009), Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR (2010), System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, Studia Medioznawcze 43 (4), pp. 11-22. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR AND POLAK, RAFAŁ (2010), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nowe wyzwania, Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR AND JAKUBOWSKI, ROLAND (2018), Dispute about Public Relations-Between Social and Marketing Communication, Social Communication 4 (1), pp. 6-11. Search in Google Scholar

GILBERT, THOMAS F. (2007), Human Competence, San Francisco: Pfeiffer. Search in Google Scholar

GOBAN-KLAS, TOMASZ (2012). Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych?, In: J. Morbitzer & E. Musiał (Eds.), Człowiek, media, edukacja, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Search in Google Scholar

JUREK, PAWEŁ (2012), Metody pomiaru kompetencji zawodowych, Warszawa: MPiPS. Search in Google Scholar

MARCYŃSKI, KRZYSZTOF (2017), Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. Search in Google Scholar

Marketingowe Kompetencje Przyszłości (2020), Warszawa: Sektorowa Rada do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, https://bit.ly/3qqvbqu Search in Google Scholar

MCCROSKEY, JAMES C. (1994), Communication competence. The elustive construct, in: R.N. Bostrom. Competence in communication: a multidisciplinary approach, New York: SAGE Focus Editions. Search in Google Scholar

MCCROSKEY, JAMES C. AND MCCROSKEY, LINDA L. (1998), Self-report as an approach to measuring communication competence, Communication Research Reports 5 (2). https://doi.org/10.1080/0882409880935981010.1080/08824098809359810 Search in Google Scholar

MROZOWSKI, MACIEJ (2001), Media masowe. Władza – rozrywka – biznes, Warszawa: Aspra-JR. Search in Google Scholar

ORCZYK, JÓZEF (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, pp. 19-32. Search in Google Scholar

RASMUSSEN, KAREN AND NORTHRUP, PAMELA AND COLSON, ROBIN (2017). Handbook of Research on Competency-Based Education in University Settings, IGI Global https://www.igi-global.com/book/handbook-research-competency-based-education/153856 Search in Google Scholar

TUCKER, HOLLY (2006). Communicative collaboration: language, literature and communicative competence redefined, The Modern Language Journal, 90 (2). https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2006.00395_8.x.10.1111/j.1540-4781.2006.00395_8.x Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo