1. bookVolume 7 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Education in the Field of Marketing Communication. Divergent Expectations of System Participants -Experiences of 4 Countries

Published Online: 31 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 7 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 156 - 166
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BOYATZIS, RICHARD E. (1982), The Competent Manager. A Model for Effective Performance, New York: John Wiley & Sons. Search in Google Scholar

CHEŁPA, STANISŁAW (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Search in Google Scholar

DURAN, ROBERT L. (1983), Communicative adaptability: A measure of social communicative competence, Communication Quarterly 31 (4). https://doi.org/10.1080/0146337830936952110.1080/01463378309369521 Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR; POLAK, RAFAŁ; LEONOWICZ-BUKAŁA, IWONA; KUREK, OLGA (2009), Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR (2010), System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, Studia Medioznawcze 43 (4), pp. 11-22. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR AND POLAK, RAFAŁ (2010), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nowe wyzwania, Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie. Search in Google Scholar

GAWROŃSKI, SŁAWOMIR AND JAKUBOWSKI, ROLAND (2018), Dispute about Public Relations-Between Social and Marketing Communication, Social Communication 4 (1), pp. 6-11.10.2478/sc-2018-0001 Search in Google Scholar

GILBERT, THOMAS F. (2007), Human Competence, San Francisco: Pfeiffer. Search in Google Scholar

GOBAN-KLAS, TOMASZ (2012). Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych?, In: J. Morbitzer & E. Musiał (Eds.), Człowiek, media, edukacja, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Search in Google Scholar

JUREK, PAWEŁ (2012), Metody pomiaru kompetencji zawodowych, Warszawa: MPiPS. Search in Google Scholar

MARCYŃSKI, KRZYSZTOF (2017), Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. Search in Google Scholar

Marketingowe Kompetencje Przyszłości (2020), Warszawa: Sektorowa Rada do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, https://bit.ly/3qqvbqu Search in Google Scholar

MCCROSKEY, JAMES C. (1994), Communication competence. The elustive construct, in: R.N. Bostrom. Competence in communication: a multidisciplinary approach, New York: SAGE Focus Editions. Search in Google Scholar

MCCROSKEY, JAMES C. AND MCCROSKEY, LINDA L. (1998), Self-report as an approach to measuring communication competence, Communication Research Reports 5 (2). https://doi.org/10.1080/0882409880935981010.1080/08824098809359810 Search in Google Scholar

MROZOWSKI, MACIEJ (2001), Media masowe. Władza – rozrywka – biznes, Warszawa: Aspra-JR. Search in Google Scholar

ORCZYK, JÓZEF (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, pp. 19-32. Search in Google Scholar

RASMUSSEN, KAREN AND NORTHRUP, PAMELA AND COLSON, ROBIN (2017). Handbook of Research on Competency-Based Education in University Settings, IGI Global https://www.igi-global.com/book/handbook-research-competency-based-education/15385610.4018/978-1-5225-0932-5 Search in Google Scholar

TUCKER, HOLLY (2006). Communicative collaboration: language, literature and communicative competence redefined, The Modern Language Journal, 90 (2). https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2006.00395_8.x.10.1111/j.1540-4781.2006.00395_8.x Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD