1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Verena Krebs, Medieval Ethiopian Kingship, Craft, and Diplomacy with Latin Europe, Springer Nature, Cham 2021, xvii+308 p., eBook, ISBN: 978-3-030-64934-0

Data publikacji: 23 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 544 - 545
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo