1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, O versiune muzicală inedită a Prohodului Domnului în limba română, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Cătălin Cernătescu [An Unpublished Musical Version of the Lord’s Lamentation from the Romanian Tradition. Edition and Introductory Study by Cătălin Cernătescu], Basilica, Bucureşti 2021, 228 p., ISBN: 978-606-29-0427-2

Data publikacji: 23 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 540 - 543
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo