1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Bonnie Efros, Isabel Moreira (eds.), The Oxford Handbook of the Merovingian World, Oxford University Press, New York 2020, 1166 p. ISBN: 9780190234188 (hardback), ISBN: 9780197510803 (epub)

Data publikacji: 23 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 546 - 548
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo