1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 2 (November 2021)
    Brand Activism
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Boycott or Buycott: The Aftermath of Corporate Activism

Data publikacji: 22 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 2 (November 2021) - Brand Activism
Zakres stron: 32 - 37
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo