1. bookTom 21 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Development of the Market of the Production of Solar Energy in Poland and Selected EU Countries in the Years 2009–2014 – Comparative Analysis

Data publikacji: 15 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 25 - 30
Otrzymano: 01 Dec 2015
Przyjęty: 01 Jan 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] P. Biermayr, W. Weiss, Badania Potencjału Słonecznej Energetyki Cieplnej w Europie - Podsumowanie, Vienna University of Technology & AEE - Institute for Sustainable Technologies Vienna University of Technology, [Online]. Available: www.estif.org.Search in Google Scholar

[2] B. Derski, Energetyka słoneczna się przegrzała na Zachodzie. A w Polsce? [Online]. Available: http://wysokienapiecie.pl.Search in Google Scholar

[3] ECEA - Chiny i Unia Europejska wyraźnie zredukowały emisje CO2, [Online]. Available: http://ecea.eu.Search in Google Scholar

[4] Energetyka solarna, [Online]. Available: http://proecogroup.eu.Search in Google Scholar

[5] Energia słoneczna, [Online]. Available: www.oze.pl.Search in Google Scholar

[6] Energia ze źródeł odnawialnych w 2013. Informacja i opracowanie statystyczne”, GUS, Warszawa, 2014, [Online]. Available: www.stat.gov.plSearch in Google Scholar

[7] Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, [Online]. Available: http://ioze.pl.Search in Google Scholar

[8] M. Graczyk, L. Kaźmierczak-Piwko, Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii - w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia, Przegląd Naukowo -Metodyczny, Numer 3/2014(24), Poznań 2014 r.Search in Google Scholar

[9] Komunikat komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej - Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości” [COM(2006) 848 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], [Online]. Available: http://eur-lex.europa.eu.Search in Google Scholar

[10] Koszty produkcji energii z fotowoltaiki, [Online]. Available: www.zielonaenergia.eco.pl Search in Google Scholar

[11] E. Krac, K. Górecki, Współczesne problemy energetyki solarne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, grudzień 2012.Search in Google Scholar

[11] L. Łakomiec, Energia dla przyszłości: Odnawialne Źródła Energii, [Online]. Available: www.zb.eco.pl.Search in Google Scholar

[12] A, Masiuk, K. Sieradzki, Rynek energii słonecznej w Polsce, [Online]. Available: http://www.myfachowcy.info.Search in Google Scholar

[13] Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, [Online]. Available: www.europarl.europa.eu.Search in Google Scholar

[14] Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, [Online]. Available: www.docplayer.pl.Search in Google Scholar

[15] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390, [Online]. Available: http://eur-lex.europa.eu.Search in Google Scholar

[16] M. Zajączkowska, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 852, 2011 r.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo