1. bookVolume 21 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Development of the Market of the Production of Solar Energy in Poland and Selected EU Countries in the Years 2009–2014 – Comparative Analysis

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 25 - 30
Received: 01 Dec 2015
Accepted: 01 Jan 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper discusses issues related to the development of solar energy production in Poland and selected EU countries in the years 2009-2014. The analysis of data concerning the production of solar energy in Poland and selected EU countries is presented as well as the strategic goals of the Union in respect the development of the ‘solar energy industry’. The article discusses the benefits and costs of the transformation of energy engineering and development of the production of solar energy, which is one of the most widespread and popular technologies of the production of energy from renewable resources in view of environment protection or reduction of the costs of energy consumption.

Keywords

[1] P. Biermayr, W. Weiss, Badania Potencjału Słonecznej Energetyki Cieplnej w Europie - Podsumowanie, Vienna University of Technology & AEE - Institute for Sustainable Technologies Vienna University of Technology, [Online]. Available: www.estif.org.Search in Google Scholar

[2] B. Derski, Energetyka słoneczna się przegrzała na Zachodzie. A w Polsce? [Online]. Available: http://wysokienapiecie.pl.Search in Google Scholar

[3] ECEA - Chiny i Unia Europejska wyraźnie zredukowały emisje CO2, [Online]. Available: http://ecea.eu.Search in Google Scholar

[4] Energetyka solarna, [Online]. Available: http://proecogroup.eu.Search in Google Scholar

[5] Energia słoneczna, [Online]. Available: www.oze.pl.Search in Google Scholar

[6] Energia ze źródeł odnawialnych w 2013. Informacja i opracowanie statystyczne”, GUS, Warszawa, 2014, [Online]. Available: www.stat.gov.plSearch in Google Scholar

[7] Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, [Online]. Available: http://ioze.pl.Search in Google Scholar

[8] M. Graczyk, L. Kaźmierczak-Piwko, Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii - w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia, Przegląd Naukowo -Metodyczny, Numer 3/2014(24), Poznań 2014 r.Search in Google Scholar

[9] Komunikat komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej - Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości” [COM(2006) 848 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], [Online]. Available: http://eur-lex.europa.eu.Search in Google Scholar

[10] Koszty produkcji energii z fotowoltaiki, [Online]. Available: www.zielonaenergia.eco.pl Search in Google Scholar

[11] E. Krac, K. Górecki, Współczesne problemy energetyki solarne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 75, grudzień 2012.Search in Google Scholar

[11] L. Łakomiec, Energia dla przyszłości: Odnawialne Źródła Energii, [Online]. Available: www.zb.eco.pl.Search in Google Scholar

[12] A, Masiuk, K. Sieradzki, Rynek energii słonecznej w Polsce, [Online]. Available: http://www.myfachowcy.info.Search in Google Scholar

[13] Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, [Online]. Available: www.europarl.europa.eu.Search in Google Scholar

[14] Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, [Online]. Available: www.docplayer.pl.Search in Google Scholar

[15] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390, [Online]. Available: http://eur-lex.europa.eu.Search in Google Scholar

[16] M. Zajączkowska, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 852, 2011 r.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo