Otwarty dostęp

Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?


Zacytuj

Camagni, R & Capello, R 2013, ‘Regional innovation patterns and the EU regional policy reform. Towards smart innovation policies’, Growth and Change, vol. 44, no. 2, pp. 355-389.10.1111/grow.12012Search in Google Scholar

Dziemianowicz, W 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Dziemianowicz, W & Szmigiel-Rawska, K 2010, ‘Sieci gospodarcze - ujęcie teoretyczne’ in Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, eds K Szmigiel-Rawska, W Dziemianowicz & J Szlachta, WGSR UW, Warszawa, pp. 17-29.Search in Google Scholar

Foray, D 2009, ‘Understanding “smart specialisation”’ in The question of R&D specialisation. Perspectives and policy implications, eds D Pontikakis, D Kyriakou & René van Bavel, Institute for Perspective Technological Studies - Joint Research Centre, Seville, pp. 14-26.Search in Google Scholar

Foray, D, Goddard, J, Beldarrain, XG, Landabaso, M, McCann, P, Morgan, K, Nauwelaers, C & Ortega-Argilé, R 2012, Guide to research and innovation strategies for smart specialisations (RIS 3), Smart Specialisation Platform S3.Search in Google Scholar

Gaczek, WM 2009, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN, t. CXVIII, Warszawa.Search in Google Scholar

Gawlikowska-Hueckel, K 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.Search in Google Scholar

Grzeszczak, J 1999, ‘Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej’, Prace geograficzne nr 173, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.Search in Google Scholar

Malizia, EE & Feser, EJ 1999, Understanding local economic development, Center for Urban Policy Research, Rutgers. The State University of New Jersey, New Jersey.Search in Google Scholar

McCann, P & Ortega-Argilés, R 2011, Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy, Economic Geography Working Paper 2011. Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.Search in Google Scholar

Porter, ME 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

The Silesian Voivodeship Technology Development Programme for the years 2010-2020 (The Silesian Voivodeship technology development systemic support programme for the years 2010-2020), 2011 [Program rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Program systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020)], Katowice.Search in Google Scholar

Strategic frames for smart specialisations. Access path, 2013, MRR [typescript][Ramy Strategiczne dla Inteligentnych Specjalizacji. Ścieżka dojścia], Warszawa.Search in Google Scholar

Regional innovation strategy of the Silesia Voivodeship for the years 2013-2020, 2012 [Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020], Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Słodowa-Hełpa, M 2013, ‘Inteligentne specjalizacje regionów - wyzwania, możliwości i dylematy’, Roczniki Nauk Społecznych, t. 41(5), nr 1.Search in Google Scholar

Strategy of social and economic development of Warmian- Masurian Voivodeship until the year 2025, 2013 [Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025], Olsztyn.Search in Google Scholar

Swianiewicz, P, Herbst, J, Lackowska, M & Mielczarek, A 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.Search in Google Scholar

Szlachta, J 2009, ‘Kreatywność i innowacyjność polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania po roku 2013’ in Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, eds A Kukliński, K Pawłowski & J Woźniak, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, I tom, Kraków.Search in Google Scholar

eISSN:
2084-6118
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geography, other