Otwarty dostęp

Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?


Zacytuj

Wojciech Dziemianowicz
Department of Local Development and Policy Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw
Klaudia Peszat
Department of Local Development and Policy Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw
eISSN:
2084-6118
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geography, other