Otwarty dostęp

Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?


Zacytuj

eISSN:
2084-6118
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geography, other