1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Reviews: Regional geology and tectonics, volume 1: Principles of geologic analysis (2nd edition), by N. Scarselli, J. Adam, D.G. Roberts, A.W. Bally (Eds.), 2020. Elsevier B.V., Amsterdam, 894 pages. Paperback: price €183.75, ISBN 9780444641342.

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 191 - 192
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo