1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Coastal wetlands of the world: geology, ecology, distribution and applications, by David B. Scott, Jennifer Frail-Gauthier and Petra J. Mudie (eds), 2014. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 351 pages. Paperback: price $65.00, ISBN: 9781107628250; Hardback: price $120.00, ISBN 9781107056015

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 189 - 190
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo