1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (April 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Forecasting and planning for volcanic hazards, risks, and disasters, by Paolo Papale (Ed.), 2020. Elsevier, London, 708 pages. Paperback: price $150.00, ISBN 9780128180822.

Data publikacji: 12 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (April 2021)
Zakres stron: 69 - 70
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo