1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (April 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Earth materials. Introduction to mineralogy and petrology (Second edition), by Cornelis Klein and Anthony R. Philpotts, 2017. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 616 pages. Paperback: price £44.99 ISBN: 9781316608852.

Data publikacji: 12 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (April 2021)
Zakres stron: 71 - 72
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo