1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (April 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Geological records of tsunamis and other extreme waves, by M. Engel, J. Pilarczyk, S.M. May, D. Brill & E. Garrett (Eds.), 2020. Elsevier Inc., Amsterdam. 848 pages. Paperback: price €156,19, ISBN 9780128156865; e-Book: price €156,19, ISBN 9780128156872

Data publikacji: 12 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (April 2021)
Zakres stron: 67 - 68
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo