1. bookTom 30 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Existence and Uniqueness of Algebraic Closures

Data publikacji: 18 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 30 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 281 - 294
Przyjęty: 27 Dec 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Serge Lang. Algebra. Springer Verlag, 2002 (Revised Third Edition). Search in Google Scholar

[4] Christoph Schwarzweller. Field extensions and Kronecker’s construction. Formalized Mathematics, 27(3):229–235, 2019. doi:10.2478/forma-2019-0022. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD