1. bookTom 30 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Formalization of Orthogonal Decomposition for Hilbert Spaces

Data publikacji: 18 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 30 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 295 - 299
Przyjęty: 27 Dec 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Noboru Endou, Takashi Mitsuishi, and Yasunari Shidama. Subspaces and cosets of subspace of real unitary space. Formalized Mathematics, 11(1):1–7, 2003. Search in Google Scholar

[4] Noboru Endou, Takashi Mitsuishi, and Yasunari Shidama. Topology of real unitary space. Formalized Mathematics, 11(1):33–38, 2003. Search in Google Scholar

[5] David G. Luenberger. Optimization by Vector Space Methods. John Wiley and Sons, 1969. Search in Google Scholar

[6] Kôsaku Yosida. Functional Analysis. Springer, 1980. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD