1. bookTom 17 (1997): Zeszyt 2 (September 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report - Seventy Years of Tobacco Research at the Landesanstalt Für Pflanzenbau in Forchheim (Forchheim Institut of Plant Cultivation)

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1997) - Zeszyt 2 (September 1997)
Zakres stron: 59 - 59
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo