1. bookTom 17 (1997): Zeszyt 2 (September 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report - Fifty Years of Tobacco Science and Technology: Tobacco Chemists” Research Conference (TCRC), October, 1996

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1997) - Zeszyt 2 (September 1997)
Zakres stron: 57 - 58
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo