1. bookTom 17 (1997): Zeszyt 2 (September 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tobacco Smoke Components

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1997) - Zeszyt 2 (September 1997)
Zakres stron: 61 - 66
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Keith C.H. and P.G. Tesh: Measurement of the total smoke issuing from a burning cigarette; Tob. Sci. 9 (1965) 61-64.Search in Google Scholar

2. Norman V: An overview of the vapor phase, semivolatile and nonvolatile components of cigarette smoke; Tob. Sci. 3 (1977) 28 - 58Search in Google Scholar

3. Dube, M.F. and C.R. Green: Methods of collection of smoke for analytical purposes; Recent Adv. Tob. Sci. 8 (1982) 42-102.Search in Google Scholar

4. Guerin, M.R.: Chemical Composition of Cigarette Smoke; in Banbury Report, No. 3: A Save Cigarette, edited by G.B. Gori and F.G. Bock, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N .Y., 1980, pp 191-213.Search in Google Scholar

5. Surgeon General Smoking and Health; U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1979.Search in Google Scholar

6. IARC Monographs: Tobacco Smoking; Vol. 38, Lyon: International Agency for Research on Cancer, Lyon, 1986Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo