1. bookTom 17 (1997): Zeszyt 2 (September 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Removal of Stems from Cut Tobacco

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1997) - Zeszyt 2 (September 1997)
Zakres stron: 49 - 55
Otrzymano: 17 Apr 1997
Przyjęty: 28 Sep 1997
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo