1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 3 (August 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Quantitative Determination of Phenols in Tobacco Smoke / Die quantitative Bestimmung von Phenolen im Tabakrauch

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 3 (August 1961)
Zakres stron: 101 - 106
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bartlet, J. C., und Smith, D. M., Can. J. Chem. 38, 2057 (1960). Search in Google Scholar

2. Carruthers, W., und Johnstone, R. A. W., Nature 185, 762. (1960).10.1038/185762a013807984Search in Google Scholar

3. Chang, Wen=Hua, Hossfeld, R. L., und Sandstrom, Wm. M., ]. Am. Chem. Soc. 74, 5766 (:1952.). 10.1021/ja01142a506Search in Google Scholar

4. Commins, B. T., und Lindsey, A. J., Anal. Chem. Acta 9, 304 (:1955). Search in Google Scholar

4a. Commins, B. T., und Undsey, A. ]., Brit. J. Cancer :to, 504 (:1956). 10.1038/bjc.1956.57207384113396099Search in Google Scholar

5. Molinari, E., Fachl. Mitt. Österr. Tabakregie 1.3, No. 3 (:1936). Search in Google Scholar

6. Payn, D. 5., Chem. and Ind. :1090 (:1960). Search in Google Scholar

7. Rayburn, C. H., Harlan, W. R., und Hanmer, H. R., Anal. Chem. 25, 1419(:1953).10.1021/ac60081a038Search in Google Scholar

8. Stedman, R. L., Tobacco Science 1., :155 (:1957). Search in Google Scholar

9· Wenusch, A., Österr. Chemiker=Ztg. 42., 2.2.6 (:1939). Search in Google Scholar

10. Wissensdtaftliche Forschungsstelle im Verband der Ogaretten=lndustrie Hamburg, Beiträge z. Tabakforsdtung 1., 32. (:1961). 10.2478/cttr-2013-0005Search in Google Scholar

11. Wynder, E. L., und Hoffmann, 0., A. Study of Tobacco Carcinogenesis: VIII. The Role of Promoters, Cancer, im Druck Search in Google Scholar

12. Wynder, E. L., und Hoffmann, D., Unveröffentlidtt.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo