1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 3 (August 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Method for Routine Determination of the pH in Tobacco Smoke and for the Determination of the Buffering Capacity of the Smoke / Die Bestimmung des pH-Wertes und der Pufferungskapazität des Cigarettenrauches als Routine-Methode

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 3 (August 1961)
Zakres stron: 97 - 100
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo