1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 3 (August 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Method for the Determination of 3,4-Benzopyrene in Tobacco Smoke Condensate / Eine Methode zur Bestimmung von 3,4-Benzpyren in Tabakrauchkondensaten

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 3 (August 1961)
Zakres stron: 107 - 116
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Cook, Hewett u. Hieger, Chem. Soc. (1933) 396.10.2307/2714302Search in Google Scholar

2. Barry, Cook, Halslewood, Hewett, Hieger u. Kennaway, Proc. Roy. 5oc. London 1:1.7, 318 (1935).Search in Google Scholar

Maisin u. Coolen, C. r. Soc. Biol (Paris) 117, 109 (1934).Search in Google Scholar

Schürch u. Winterstein, Helv. Chim. Acta 236, 79 (1935).10.1515/bchm2.1935.236.2-3.79Search in Google Scholar

Shear, Am. J. Cancer 322, 1 (1936). 10.1158/ajc.1936.322Search in Google Scholar

3. Ahlmann, J., Acta Path. et Microb. 5cand. 43, 379 (1958).Search in Google Scholar

Alvord, E. T., u. Cardon, 5. Z., Brit. J. of Cancer 10, 498 (1956).10.1038/bjc.1956.56Search in Google Scholar

Bentley, H. R., u; Burgan, J. G., Analyst 83, 44:z. (1958).10.1039/an9588300442Search in Google Scholar

Bonnet, J., u. Neukomm, S., Helv. Chim. Acta 39, 17:z.4 (1956).10.1002/hlca.19560390631Search in Google Scholar

Sonnet, J., u. Neukomm, S., Oncologia 10, 1:1.4 (1957).10.2307/3847565Search in Google Scholar

Bonnet, J., u. Neukoinm, 5., Oncologia 12, So (1959).10.1159/000223996Search in Google Scholar

Campbell, J. M., u. Lindsey, A. J., Brit. J. of Cancer 11, 192. (1957).10.1038/bjc.1957.26Search in Google Scholar

Candeli, A., Lindsey, A. J., u. Persaud, K., Anal. Chim. Acta (Amsterdam) 22, 458 (1960).10.1016/S0003-2670(00)88318-XSearch in Google Scholar

Cardon, S.Z., Tobacco (N, Y.) Nov. 28, 44 (1958).Search in Google Scholar

Cardon, S. Z., Alvord, E. T., Rand, H. J., u. Hitchcock, R., Brit. J. of Cancer 10, 485 (1956).10.1038/bjc.1956.55207383313396097Search in Google Scholar

Carugno, N., u. Giovannozzi-Sermani, G., ll Tobacco 63, N. 69:z., 1 (1959).Search in Google Scholar

Cooper, R. L., u. Lindsey, A. J., Chem. and Ind. (1954), u6o. · Search in Google Scholar

Cooper, R. L., u. Lindsey, A. J., Brit. J. of Cancer 9, 304 (1955).10.1038/bjc.1955.27207354213239958Search in Google Scholar

Cooper, R. L., Lindsey, A. J., u. Waller, R. E., Ch~m. and Ind. (1954), 1418.Search in Google Scholar

Gilbert, J. A. S., u. Lindsey, A. J., Brit. J. of Cancer 10, 642. (1956).10.1038/bjc.1956.76207384813426374Search in Google Scholar

Kuratsune, M., J. Nat. Cancer Inst. 16, 1485 (1956).Search in Google Scholar

Lam, J., Acta Path. et Microbiol. Scand. 39, :z.o7 (1956).Search in Google Scholar

Latarjet, R., Cuzin, J. L. et al. Bull. du Cancer 43, 18o (1956).Search in Google Scholar

Lettre, H., Jahn, A., u. Hausbeck, C., Angew. Chem. 68, 2.12. (1956).10.1002/ange.19560680606Search in Google Scholar

Lettre, H., u. Jahn, A., Naturwiss. 42, :z.1o (1955).10.1007/BF00599216Search in Google Scholar

Lindsey, A. J., Brit. J. of Cancer 13, 195 (1959).10.1038/bjc.1959.26207405314417209Search in Google Scholar

Mitchell, L. C., u. Banes, D., J. Ass. off. agric. Chem. 42, 161 (1959).Search in Google Scholar

Pietzsch, A., Naturwiss. 45, 445 (1958).Search in Google Scholar

Scassellati Sforzolini, G., u. Salucci, G., Boll. 5oc. ital. di biol. sperimentale 34, 4:z.4 (1958).Search in Google Scholar

Seelkopf, C., Zeitschr. f. Lebensmittel-Untersuchung und Forschung 1001 2.18 (1955).Search in Google Scholar

Van Duuren, B. L., J. Nat. Cancer Inst. 21, 1 (1958); 21, 62.3 (1958).10.1542/peds.21.1.21Search in Google Scholar

Van Duuren, B. L., u. Kosak, A. I., J. of Org. Chem. 23, 473 (1958).Search in Google Scholar

Wedgwood, P;, u. Cooper, R. L., Analyst 78, 170 (1953); 79, 163 (1954); 81, 42. (1956).10.1039/an9537800170Search in Google Scholar

Wynder, E. L., u. Wright, G. F., Proc. Am. Ass. for Cancer Res. 2, 159 (1956); 2, 55 (1955). Search in Google Scholar

4.Hoffmann,D., u. Wynder, E. L., Anal. Chem. 32, :z.95 (1960). 10.1021/ac60158a051Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo