1. bookTom 13 (2019): Zeszyt 1 (October 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-3311
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Lizzie Magie: America’s First Lady of Games

Data publikacji: 08 Nov 2019
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2019) - Zeszyt 1 (October 2019)
Zakres stron: 99 - 109
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo