1. bookTom 13 (2019): Zeszyt 1 (October 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-3311
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Chasing Geese: on the trail of fourteen British-published copies of The Royal Pastime of Cupid, or Entertaining Game of the Snake

Data publikacji: 08 Nov 2019
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2019) - Zeszyt 1 (October 2019)
Zakres stron: 111 - 158
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo