Otwarty dostęp

Microbial Biosurfactant Screening: Diversity in Assessment Methods


Zacytuj

Rafeya Sohail
Institute of Microbiology and Molecular Genetics, University of the PunjabLahore, Pakistan
Nazia Jamil
Institute of Microbiology and Molecular Genetics, University of the PunjabLahore, Pakistan
eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology