Otwarty dostęp

Microbial Biosurfactant Screening: Diversity in Assessment Methods


Zacytuj

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology