Otwarty dostęp

Lipopolysaccharide Pantoea Agglomerans and Atopic Dermatitis, Allergic Contact Dermatitis and Wound Healing


Zacytuj

Lipopolisacharyd (LPS) występuje w większości bakterii Gram-ujemnych i indukuje wrodzoną odpowiedź immunologiczną poprzez wiązanie się z receptorem Toll-podobnym 4 (TLR4). Interesującym zagadnieniem jest LPS wyizolowany z gatunku Pantoea agglomerans. Z jednej strony stanowi czynnik ryzyka chorób takich jak rany, ropień, bakteriemia, zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych, septyczne zapalenie stawów, zapalenie kości i szpiku oraz zapalenie otrzewnej. Z drugiej strony coraz częściej obserwuje się jego właściwości prozdrowotne w miażdżycy, chorobie Alzheimera i osteoporozie. Badania na ludziach i modelach zwierzęcych pokazują, że LPS z P. agglomerans może mieć korzystne działanie w leczeniu niektórych chorób. Ogromnym wyzwaniem jest dziś zapobieganie i leczenie chorób skóry, w tym atopowego zapalenia skóry, alergicznego kontaktowego zapalenia skóry i trudno gojących się ran. Badania pokazują, że LPS z P. agglomerans może być przydatny w leczeniu chorób skóry poprzez wpływ na odpowiedź immunologiczną. Badania pokazują, że LPS działa na komórki Langerhansa i prowadzi do tłumienia odpowiedzi alergicznej.

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology