Otwarty dostęp

Microbial Culture Collections and Microbiological Biobanks in the Context of New ISO Standards


Zacytuj

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb gospodarki światowej w zakresie biotechnologii, kolekcje kultur muszą zmieniać sposób działania z biernego przechowywania mikroorganizmów w aktywne centra zasobów mikrobiologicznych, których usługi powinny wykraczać poza ich udostępnianie. Ochrona i świadome wykorzystanie mikroorganizmów mają na celu współtworzenie strategii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, opartego na wiedzy eksperckiej. W niniejszym artykule podjęto tematykę dotyczącą powstającego w ostatnim czasie panelu norm specyficznych dla biobanków oraz wymagań, którym muszą sprostać kolekcje kultur aby przekształcić się w nowoczesne biobanki mikrobiologiczne.

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology