Otwarty dostęp

Candida Auris: What do We Know about the Most Enigmatic Pathogen of the 21st Century?


Zacytuj

Candida auris jest nowym patogenem grzybiczym, którego znaczenie kliniczne systematycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Najważniejsze aspekty dotyczące zagrożeń związanych z tym gatunkiem dotyczą szybkiego rozprzestrzeniania się C. auris w skali globalnej i wysokiego potencjału epidemicznego, zdolności utrzymywania się w środowisku szpitalnym, którą umożliwia, m.in.: oporność na środki dezynfekcyjne, transmisja horyzontalna, możliwa długotrwała kolonizacja organizmu pacjenta, zdolność do wywoływania zakażeń inwazyjnych; trudności związane z laboratoryjną identyfikacją opartą na konwencjonalnych testach biochemicznych, wieloantybiotykooporność oraz konieczność wdrażania restrykcyjnych i kosztownych strategii kontroli i prewencji zakażeń w przypadku izolacji tego drożdżaka. Praca przeglądowa opisuje powyższe problemy w oparciu o wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach, celem podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat tego drobnoustroju.

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Mikrobiologia i wirusologia