Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz: Zastosowanie techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji dermatofitów.

| 30 paź 2022

Zacytuj

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology