1. bookTom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Otwarty dostęp

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz: Zastosowanie techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji dermatofitów.

Data publikacji: 30 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 264 - 264
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

RETRACTION OF: Sebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz: Zastosowanie techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji dermatofitów. Advancements of Microbiology, 2020, 59, 3, 315–324. DOI: 10.21307/PM-2020.59.3.23

The work of the team of S. Gnat et al. contains extensive fragments of the text identical to the content of the earlier publication that appeared in the periodical Mycopathologia:

L’Ollivier, C., & Ranque, S. (2017). MALDI-TOF-based dermatophyte identification. Mycopathologia, 182(1), 183–192.

Polecane artykuły z Trend MD