1. bookTom 26 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Innovative Technology of Accelerated Composting of Chicken Manure to Obtain an Organic Fertilizer with a High Content of Humic Acids

Data publikacji: 15 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 133 - 144
Otrzymano: 01 May 2022
Przyjęty: 01 Jun 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., Moral, R. (2009). Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity assessment. A review, Bioresources Technology, 100, 5444-5453.10.1016/j.biortech.2008.11.02719119002 Search in Google Scholar

Finzi, A., Riva, E., Bicoku, A., Guido, V., Shallari, S., Provolo, G. (2019). Comparison of techniques for ammonia emission mitigation during storage of livestock manure and assessment of their effect in the management chain. Journal of Agricultural Engineering, L:881, 12-19.10.4081/jae.2019.881 Search in Google Scholar

Jędrczak, A. (2007). Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kłapeć, T. and Cholewa, A. (2012). Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(2), 131-136. Search in Google Scholar

Kopeć, M., Gondek, K., Orłowska, K., Kulpa, Z. (2014). Wykorzystanie odpadów z ubojni drobiu do produkcji kompostu. Inżynieria Ekologiczna, 37, 143-150. Search in Google Scholar

Onwosi, C.O., Igbokwe, V.C., Odimba, J.N., Eke, I.E., Nwankwoala, M.O., Iroh, I.N., Ezeogu, L.I. (2017). Composting technology in waste stabilization: on the methods, challenges and future prospects. Journal of Environmental Management, 190, 140-157.10.1016/j.jenvman.2016.12.05128040590 Search in Google Scholar

Pikuła, D. (2016). Rola substancji humusowych oraz innowacyjne produkty zwiększające ich zawartość w glebie. Studia i raporty IUNG-PIB, 48(2), 81-93. Search in Google Scholar

Potapov, M.A., Kurochkin, A.A. (2018). To the question of improving the technology of processing bird manure. Innovative Technique and Technology, 1, 25-29. Search in Google Scholar

Siebielska, I. (2013). Degradacja WWA I PCB w procesach biologicznej przeróbki wybranych odpadów biodegradowalnych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 239. Search in Google Scholar

Sundberg, S. (2005). Improving Compost Process Efficiency by Controlling Aeration, Temperature and pH. Acta Universitatis Agriculturae, 103, 6652-6880. Search in Google Scholar

Wang, Y., Ai, P., Cao, H., Liu, Z. (2015). Prediction of moisture variation during composting process: A comparison of mathematical models. Bioresource Technology, 193, 200-205.10.1016/j.biortech.2015.06.10026133478 Search in Google Scholar

Zbytek, Z., Talarczyk, W. (2008). Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego. Technika rolnicza ogrodnicza leśna, 4, 25-28, Search in Google Scholar

Zhang, J., Gao, D., Chen, T. B., Zheng, G. D., Chen, J., Ma, C., Guo S-L., Du, W. (2010). Simulation of substrate degradation in composting of sewage sludge. Waste Management, 30, 1931-1938.10.1016/j.wasman.2010.04.00420478699 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD