1. bookVolume 26 (2022): Edizione 1 (January 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Innovative Technology of Accelerated Composting of Chicken Manure to Obtain an Organic Fertilizer with a High Content of Humic Acids

Pubblicato online: 15 Aug 2022
Volume & Edizione: Volume 26 (2022) - Edizione 1 (January 2022)
Pagine: 133 - 144
Ricevuto: 01 May 2022
Accettato: 01 Jun 2022
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., Moral, R. (2009). Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity assessment. A review, Bioresources Technology, 100, 5444-5453.10.1016/j.biortech.2008.11.027 Search in Google Scholar

Finzi, A., Riva, E., Bicoku, A., Guido, V., Shallari, S., Provolo, G. (2019). Comparison of techniques for ammonia emission mitigation during storage of livestock manure and assessment of their effect in the management chain. Journal of Agricultural Engineering, L:881, 12-19.10.4081/jae.2019.881 Search in Google Scholar

Jędrczak, A. (2007). Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kłapeć, T. and Cholewa, A. (2012). Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(2), 131-136. Search in Google Scholar

Kopeć, M., Gondek, K., Orłowska, K., Kulpa, Z. (2014). Wykorzystanie odpadów z ubojni drobiu do produkcji kompostu. Inżynieria Ekologiczna, 37, 143-150. Search in Google Scholar

Onwosi, C.O., Igbokwe, V.C., Odimba, J.N., Eke, I.E., Nwankwoala, M.O., Iroh, I.N., Ezeogu, L.I. (2017). Composting technology in waste stabilization: on the methods, challenges and future prospects. Journal of Environmental Management, 190, 140-157.10.1016/j.jenvman.2016.12.051 Search in Google Scholar

Pikuła, D. (2016). Rola substancji humusowych oraz innowacyjne produkty zwiększające ich zawartość w glebie. Studia i raporty IUNG-PIB, 48(2), 81-93. Search in Google Scholar

Potapov, M.A., Kurochkin, A.A. (2018). To the question of improving the technology of processing bird manure. Innovative Technique and Technology, 1, 25-29. Search in Google Scholar

Siebielska, I. (2013). Degradacja WWA I PCB w procesach biologicznej przeróbki wybranych odpadów biodegradowalnych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 239. Search in Google Scholar

Sundberg, S. (2005). Improving Compost Process Efficiency by Controlling Aeration, Temperature and pH. Acta Universitatis Agriculturae, 103, 6652-6880. Search in Google Scholar

Wang, Y., Ai, P., Cao, H., Liu, Z. (2015). Prediction of moisture variation during composting process: A comparison of mathematical models. Bioresource Technology, 193, 200-205.10.1016/j.biortech.2015.06.100 Search in Google Scholar

Zbytek, Z., Talarczyk, W. (2008). Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego. Technika rolnicza ogrodnicza leśna, 4, 25-28, Search in Google Scholar

Zhang, J., Gao, D., Chen, T. B., Zheng, G. D., Chen, J., Ma, C., Guo S-L., Du, W. (2010). Simulation of substrate degradation in composting of sewage sludge. Waste Management, 30, 1931-1938.10.1016/j.wasman.2010.04.004 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo