1. bookTom 9 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Erratum to: Analysis of fructose and mannose – regulatory peptides signaling pathway in porcine epithelial oviductal cells (OECs) primary cultured long-term in vitro

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: iii - iii
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Erratum to:

Analysis of fructose and mannose – regulatory peptides signaling pathway in porcine epithelial oviductal cells (OECs) primary cultured long-term in vitro

Mariusz J. Nawrocki, Joanna Budna, Piotr Celichowski, Ronza Khozmi, Artur Bryja, Wiesława Kranc, Sylwia Borys, Sylwia Ciesiółka, Sandra Knap, Michal Jeseta, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Klaus P. Brüssow, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty Advances in Cell Biology 2017 Volume 5, Issue 2, pages 129–135 (DOI: 10.1515/acb-2017-0011)

The number of supporting grant was incorrect. For the reader's convenience, the corrected ACKNOWLEDGEMENTS chapter appears below:

ACKNOWLEDGEMENTS

Not applicable

*Correspondence:

Bartosz Kempisty, Department of Histology and Embryology, Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, 6 Święcickiego St., 60-781 Poznań, Poland, tel./fax: +48 61 8546418 / +48 61 8546440, e-mail: bkempisty@ump.edu.pl

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo