1. bookTom 9 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Erratum to: Fatty acids related genes expression undergo substantial changes in porcine oviductal epithelial cells during long-term primary culture

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: ii - ii
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Erratum to:

Fatty acids related genes expression undergo substantial changes in porcine oviductal epithelial cells during long-term primary culture

Joanna Budna, Piotr Celichowski, Sandra Knap, Maurycy Jankowski, Magdalena Magas, Mariusz J. Nawrocki, Piotr Ramlau, Andrzej Nowicki, Magdalena Rojewska, Błażej Chermuła, Michal Jeseta, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Małgorzata Bruska, Maciej Zabel, Michał Nowicki, Bartosz Kempisty

Medical Journal of Cell Biology 2018, Volume 6, Issue 2, pages 39–47 (DOI: doi.org/10.2478/acb-2018-0008)

The number of supporting grant was incorrect. For the reader's convenience, the corrected ACKNOWLEDGEMENTS chapter appears below:

ACKNOWLEDGEMENTS

Publication of this article was made possible by grant number UMO-2012/07/N/NZ5/00069 from Polish National Centre of Science

*Correspondence:

Bartosz Kempisty, Department of Histology and Embryology, Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, 6 Święcickiego St., 60-781 Poznań, Poland, tel./fax: +48 61 8546418 / +48 61 8546440, e-mail: bkempisty@ump.edu.pl

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo