1. bookTom 9 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Erratum to: The blood vessels development, morphogenesis and blood circulation are three ontologic groups highly up-regulated in porcine oocytes before in vitro maturation

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: iv - iv
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-3577
Pierwsze wydanie
01 Oct 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Erratum to:

The blood vessels development, morphogenesis and blood circulation are three ontologic groups highly up-regulated in porcine oocytes before in vitro maturation

Mariusz J. Nawrocki, Piotr Celichowski, Joanna Budna, Artur Bryja, Wiesława Kranc, Sylwia Ciesiółka, Sylwia Borys, Sandra Knap, Michal Jeseta, Ronza Khozmi, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Klaus P. Brüssow, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty Advances in Cell Biology 2017 Volume 5, Issue 2, pages 135–142 (DOI: 10.1515/acb-2017-0012)

The number of supporting grant was incorrect. For the reader's convenience, the corrected ACKNOWLEDGEMENTS chapter appears below:

ACKNOWLEDGEMENTS

Not applicable

*Correspondence:

Bartosz Kempisty, Department of Histology and Embryology, Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, 6 Święcickiego St., 60-781 Poznań, Poland, tel./fax: +48 61 8546418 / +48 61 8546440, e-mail: bkempisty@ump.edu.pl

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo