Otwarty dostęp

The Impact of Language on Building the Internal Market: The Consumer Transactions Perspective


Zacytuj

Oskar Filipowski
University of Wrocław Faculty of Law, Administration and Economics, Institute of Administrative Law
eISSN:
2084-1264
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Public Law, other