Otwarty dostęp

The Status of Equal Opportunities Ombudsman in the Republic of Lithuania: Selected Problematic Issues


Zacytuj

Inga Žalėnienė
PhD; Professor of Institute of Constitutional and Administrative Law; Mykolas Romeris University; izaleniene@mruni.eu
Danguolė Grigolovičienė
Senior Advisor of the Office of the Equal Opportunities Ombudsman; dagrig@lrs.lt
eISSN:
2084-1264
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Public Law, other