Wroclaw Review of Law, Administration & Economics's Cover Image
Otwarty dostęp

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics

Volume 4 (2014): Issue 1 (June 2014)

Pobierz okładkę
10 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2084-1264
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Public Law, other