1. bookTom 23 (2015): Zeszyt 36 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

CSI Index Of Customer’s Satisfaction Applied In The Area Of Public Transport

Data publikacji: 01 Sep 2015
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2015) - Zeszyt 36 (June 2015)
Zakres stron: 141 - 150
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Available on the Internet: http://www.aqi.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/Nastroje_a_metody/Index%20spokojnosti%20zakaznikov.pdfSearch in Google Scholar

2. Available on the Internet: http://www.ceotools.com/software/476039.pdfSearch in Google Scholar

3. Available on the Internet: http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/10256/278/1/n4.pdfSearch in Google Scholar

4. Available on the Internet: http://www.eoq.orgSearch in Google Scholar

5. Available on the Internet: http://www.nmmanagement.com/userdata/Image/MediaMartel/Business_Express_Satisfying_customers_SJ_short_version.pdfSearch in Google Scholar

6. Available on the Iinternet: http://www.theacsi.org/Search in Google Scholar

7. Available on the Internet: http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b/publications/customer-satisfaction-index-2014.pdfSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD