1. bookTom 23 (2015): Zeszyt 36 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The FTA Method And A Possibility Of Its Application In The Area Of Road Freight Transport

Data publikacji: 01 Sep 2015
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2015) - Zeszyt 36 (June 2015)
Zakres stron: 151 - 158
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. GROSH, D. L., LEE, W. S., LIE, C. H., TILLMAN, F. A. 1985. Fault Tree Analysis, Methods, and Applications – A Review. IEEE Transactions on reliability, R-34(3). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=522211410.1109/TR.1985.5222114Search in Google Scholar

2. HIXENBAUGH, A. F. 1968. Fault Tree for Safety. Seattle. WA: The Boeing Company. D6-53604. Retrieved 2014-05-18.Search in Google Scholar

3. PLURA, J. 2001. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vydanie. (Planning and continuous improvement of quality. 1stedition). Prague: Computer Press. ISBN 80-7226-543-1Search in Google Scholar

4. Available on the Internet: http://fsi.utc.sk/kkm/publikacie/kp/kp_kap_8.pdfSearch in Google Scholar

5. Available on the Internet: http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/2110Search in Google Scholar

6. Available on the Internet: https://managementmania.com/sk/fta-fault-tree-analysis-analyza-stromu-poruchovych-stavovSearch in Google Scholar

7. Available on the Internet: https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Fault_tree_analysis.htmlSearch in Google Scholar

8. Available on the Internet: http://www.syque.com/quality_tools/toolbook/FTA/do.htmlSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD